Интерактивна карта сайт на университетите в ЕС е  продукт на гимназисти от 18 -то СУ „Уилям Гладстон“ по проект „EU COOLтура“. Проектът е създаден и се реализира от Българското училище за политика „Димитър Паница“ с подкрепата на ЕС. Неговата цел е да повиши осведомеността на младите хора за политиките на ЕС, за тяхната роля за бъдещото им образователно и професионално развитие. По проекта ще се проведет ателиета по темите кръгова икономика, културно многообразие и образование и уършопове, в които младежи ще изработят различни продукти на база наученото и показаното в онлайн информационно-образователните ателиета.

 Учениците от столичното училище са част от уъркшопа по образование и изработиха интерактивната карта сайт на университетите в ЕС под ръководството на г-жа Ралица Кирилова, зам.-директор на училището.